Tradiční řemeslo

Náš přístup k práci 

Klademe důraz na zpracování dřeva tradičními postupy a na dobrou komunikaci se zákazníkem. 

Všechny výrobky vyrábíme my a tak můžeme zaručit kvalitu a pečlivost zpracování každého kusu.

Energie, kterou je nutno vynaložit při opracování dřeva dláty, se promítá do výrobku a tím daný kus získává svou duši. Vzhledem k pracnosti daného obrobku k němu postupně získáváme vztah. Už jenom díky tomu, že je zde znát každý tah dlátem a tak je nutné si ho promyslet. Někdy je potřeba přizpůsobit se druhu materiálu. Dřevo nese různé praskliny, suky, zbarvení, zahuštění vláken a jiné růstové prvky, kterým je možné přizpůsobit tvar, či způsob opracování vyrobeného kusu. Díky tomuto přístupu se každý vyřezaný tvar stává originálním.

Takto vytvořený výrobek získává hodnotu nejen pro nás, ale i pro zákazníka, který si může v průběhu tvorby určovat, jak bychom ke konečné podobě měli směřovat. Zadavatel sám tedy výrobek pomáhá dovést do konečné podoby a tím k němu také získává vztah. Zároveň se i on učí techniky řezbářského umění, jelikož může vidět postup práce krok za krokem.

 

Nově vytvořené pouto se promítá v přístupu majitele k nově vzniklé řezbě a jeho údržbě. Stejně jako počítač, který se musí čistit, aby si udržel svůj výkon a hladký chod, tak i dřevěné předměty je občas nutné znovu ošetřit. Lak, olej, nebo jiná povrchová úprava prodlouží životnost řezby o několik let. Dnes se sebemenší vada majetku řeší jeho kompletní výměnou. To je možné právě díky nízké pořizovací ceně. Dříve bylo pečování o věci samozřejmostí. Je to stále viditelné všude okolo nás. Ať už se jedná o dveře kostelů, sochy v nich, nebo nejrůznější muzejní exponáty. Tyto předměty jsou stále funkční a to i přesto, že jsou často i přes 300 let staré.

Rádi bychom prohlubovali váš vztah ke dřevu a řemeslu, prostředkem výrobků, které jsme pro vás zhotovili a tím udělali radost nejedné generaci. 

 

Jak postupujeme při výrobě ?  

 Jako příklad si vezmeme výrobu misky.

Musíme začít výběrem materiálu. Prohlédnutím dřeva zjistíme jeho stav a můžeme předpovědět vlastnosti. Pozorujeme suky, zamodrání, praskliny, hustota vláken a kroucení dřeva. To vše má vliv na pozdější opracování.

Dalším krokem je vyříznutí tvaru, který jsme si předkreslili. Toto je jediný krok, kdy při výrobě misky použijeme strojové opracování. Řez provádíme na pásové pile.

Pokračujeme další kresbou, tentokrát kreslíme detaily samotné řezby.

Nyní přichází na řadu samotné dlabání dláty. Hoblinu po hoblině odebíráme přebytečný materiál a držíme se při tom předkreslených tvarů. Dlátem opracujeme jak přední- pohledovou, tak i zadní stranu misky.

Pokud je našim cílem dokonale hladký povrch, nastane fáze broušení. Do ruky vezmeme nejprve hrubší brusný papír a tím celý výrobek zbrousíme. Potom proces opakujeme s jemnějším brusným papírem. Stupňů hrubosti brusiva je mnoho. Jeho výběr záleží jen na tom, jakého povrchu chceme dosáhnout. Při broušení můžeme povrch občas navlhčit vodou a nechat výrobek vyschnout. Tím docílíme „postavení vláken“. Tato vlákna odbrousíme. Díky tomu odstraníme nebezpečí, že by se nám vlákna stavěla při moření a lakování.

Je možné vytvořit misku bez broušení. V tomto případě velice záleží na ostrosti dlát. Sebemenší otupení se projeví na řezu dláta. Po nanesení povrchové úpravy se veškeré nerovnosti a vady zvýrazní.

Teď je výrobek připravený na barvení. Barvení záleží čistě na tvůrci. Existují lihová, či vodová mořidla, která se vsáknou do hloubky dřeva. Je možné použít mnoho barev různých výrobců. Povrch také můžeme opálit.

Posledním krokem je nanesení laku. Tato vrstva by měla dřevo „uzavřít“ tak, aby se do něj nemohla vsakovat vlhkost. I sebemenší vzdušná vlhkost donutí špatně natřený výrobek, pracovat. To se projevuje praskáním dřeva, ohýbáním a změnou objemu. Nanesením laku také zamezíme stárnutí dřeva a různými složkami v laku chráníme výrobek před UV zářením. 

Závěrečný nátěr můžeme zvolit také podle vlastních představ. Jsou však faktory, které musíme brát v potaz. Například je nutné vědět, zda bude výrobek umístěný v interiéru, zastřešený venku, nebo vystavený na dešti a slunci. Hraje roli i předešlá fáze barvení. Ne všechny laky je možné nanést na všechny druhy barev. Zde musíme prostudovat složení laků a barev. Musíme brát v potaz i účel výrobku. Pokud by se z misky měly jíst potraviny, je nutné mít i toto při výběru povrchové úpravy na vědomí.

Nanášení laku u nás probíhá ručně a v několika vrstvách. Každá vrstva má svou funkci a i mezi nimi provádíme broušení.

 

Vyrobená miska se díky těmto krokům stává originálem.